بخش اول: summaey و Breakdown

10 / 10
از 1 کاربر

GTmetrix  چیست؟

یک سایت آنالیزگر حرفه ایست که سایت ها را از نظر ظاهری و سرعت بارگذاری تحلیل می کند.  GTmetrix سایت ها را با معیار های مفید و کاملی پارامترهای اصلی که بر سرعت بارگذاری  تاثیر گذار هستند را بررسی می کند.

پس از وارد شدن به سایت در قسمت “Analyze Performance of” آدرس سایت مورد نظر را در این قسمت وارد کنید و سپس بر روی دکمه "Go" کلیک کنید تا آنالیز شروع شود. بعد از چند دقیقه صفحه ای به صورت زیر باز می شود و نتایج را نمایش می دهد.

 

صفحه تازه باز شده شامل دو بخش است Breakdown و Summary.

1.Summary: همانطور که از نامش مشخص است خلاصه ای از Breakdown را به صورت درصدی بازگو می کند.

Page Speed Grade: درصد آماری میزان بهینگی را در قسمت Breakdown را نمایش می دهد.

YSlow Grade: در اینجا هم مانند قسمت قبل درصدی آماری نمایش می دهد با این تفاوت که استاندارد های یاهو را مد نظر گرفته است.

Page load time:  مدت زمان بارگذاری سایت را بر حسب ثانیه نمایش می دهد.

Total page size: حجم صفحه بارگذاری شده را نمایش می دهد.

Total number of requests: تعداد درخواست هایی که به سرور برای بارگذاری عناصر مختلف سایت ارسال شده را نمایش میدهد.

نکته: هرچه رقم این تعداد کمتر باشد سرعت سایت بیشتر خواهد بود.

2.Breakdown : از چهار قسمت زیر تشکیل شده است.

Page Speed : اطلاعاتی را که از بررسی سایت با الگوریتم گوگل یافته است را به نمایش می گذارد.

Yslow: اطلاعاتی را که از بررسی سایت با الگوریتم یاهو  یافته است را به نمایش می گذارد.

Timeline: در این قسمت بررسی هایی که بر روی سایت انجام شده را مقایسه و به صورت یک نمودا ر نمایش می دهد.

History: در این قسمت نمودار هایی وجود دارد که زمان بارگذاری هر قسمت را نمایش می دهد.

در مقالات بعدی طراحی سایت به بررسی تک تک زیر شاخه های 4 بخش Breakdown می پردازیم.

 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده