Namespaces ها در XML

10 / 10
از 1 کاربر

در مجموعه مقالات طراحی سایت در این قسمت از آموزش xml می خواهیم Namespaces ها در xml را برای شما توضیح دهیم.
از آنجایی که در xml تگ ها را خودمان تعریف می کنیم زمانیکه بخواهیم دو سند xml را با هم ترکیب کنیم امکان اینکه دو اسم یکسان باشد وجود دارد و برای همین سیستم ارور خواهد داد بنابراین برای رفع این مشکل از Namespaces ها استفاده می کنیم . برای رفع مشکل مشابهت در فایل xml کافی ست پشوند حرفی Prefix را اضافه می کنیم . مثلا اگر دو تگ با نام مشابه < table > داریم ، به ابتدای یکی پیشوند :f و دیگری پیشوند :h اضافه می کنیم .
در سند زیر ، دو سند را با هم ترکیب کرده و برای تگ های همنام ، پیشوند تعیین کرده ایم .

<h:table>
    <h:tr>
       <h:td>Apples</h:td>
       <h:td>Bananas</h:td>
    </h:tr>
</h:table>

<f:table>
    <f:name>African Coffee Table</f:name>
    <f:width>70</f:width>
    <f:length>120</f:length>
</f:table>

 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده