Standard user چیست؟

10 / 10
از 2 کاربر

در طراحی سایت ، Standard user به بخشی گفته می شود که چند کاربر در یک سایت ثبت نام کرده اند و درآن سایت عضویت پیدا کرده اند و می توانند به مطالب خود دسترسی داشته و آن ها را ویرایش کنند.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده