Table , Field , Record چیست ؟

6 / 10
از 16 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL ، دستور Table ، دستور Field و دستور Record را توضیح می دهیم. در طراحی سایت از اس کیو ال بسیار استفاده می شود. از ای رو ما بخشی از مقالات طراحی سایت را به آموزش آن اختصاص داده ام.

Table

اطلاعات موجود در پایگاه داده داخل Table ذخیره می شود .توجه داشته باشید که دیتابیس می تواند شامل چند Table باشد همچنین هر جدول از تعدادی سطر و ستون تشکیل می شود.

برای ستون های مورد نظر می توانید با توجه به کارکرد آن در بیتا بیس می توانید نوع موردنظر خود را تعریف کنید.توجه داشته باشید که فیلد ذخیره شده با نوع انتخابی فیلد مطابقت داشته باشد.
جدول ها که از سطر و ستون ها تشکیل شده است می تواند اطلاعات ثبت شده مرتبط و وابسته را در خو جای دهد.جداول از مهمترین عناصر یستم های پایگاه داده هستند زیرا از جداول برای ذخیره و نگهداری سازمان یافته اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند.

Field

به هر کدام از خانه های ستون یک جدول فیلد ( Field ) می گویند.هر فیلد خصوصیت و مقدار آن را مشخص می کند.به عبارتی هر فیلد در برگیرنده ی یک صفت و ویژگی برای موجودیت می باشد که دارای دو جزٍ اصلی می باشد:
اسم صفت خاصه : نام صفت مورد نظر را تعیین می کند.
اسم صفت خاصه : شامل مقدار برای صفت مورد نظر است.

Record

به سطرهای جدول رکورد ( Record ) می گویند.این رکورد ها شامل اطلاعات طبقه بندی شده درباره یک موجودیت خاص است.موجوديت پديده ، شی يا فردی در محيط پايگاه داده است که می خواهيم اطلاعات مربوط به آن را نگهداری کنيم .
مثال : به طور مثال در محيط پايگاه داده یک محیط آموزشی، انواع موجوديت ها عبارتند از : دانشجو ، کلاس ، واحدهای درسی ، استاد ، دانشکده و ... .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
محمد :
14 0
سایت خوبی دارین انشاا... خوب خوبتر بشه
Sulaiman :
3 0
تشکر از معلومات مفید تان واقعا خوشحالم