آنالیزگر GTmetrix

10 / 10
از 1 کاربر

سایت آنالیزگر GTmetrix یک آنالیزگر حرفه ای طراحی سایت است که زمان بارگذاری یک سایت را می سنجد.

با ارائه آدرس سایت مورد نظر به این آنالیزگر ایراد های سایت را که باعث کاهش سرعت لود شدن سایت می شود را پیدا و راه کارهایی برای برطرف کردن آن پیشنهاد می کند که در افزایش سرعت بارگذاری صفحات سایت بسیار موثر است.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده