افکت ها در جی کوئری (JQuery Effects)

10 / 10
از 1 کاربر

نکته دیگری که در کار با جی کوئری در طراحی سایت باید  در نظر گرفته شود ، افکت ها در جی کوئری می باشند. انواع افکت ها در جی کوئری را می توانید در این بخش از مقالات طراحی سایت مطالعه نموده و مورد استفاده قرار دهید. 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده