ایجکس و جی کوئری (jQuery AJAX)

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از مقالات طراحی سایت به ارائه ارتباط بین ایجکس و جی کوئری پرداخته ایم. در واقع جی کوئری دارای توابعی است که می توان از آنها برای کار با ایجکس استفاده کرد. این امر موجب می شود تا کار با این فناوری بسیار آسان گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه توصیه می کنیم مطالب ارائه شده در این بخش از مقالات طراحی سایت را مطالعه نمایید.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده