رویداد ها در جی کوئری (Events)

10 / 10
از 1 کاربر

همانطور که گفته شد برای طراحی سایت از جی کوئری نیز استفاده می شود. جی کوئری دارای اجزا مختلفی است که یکی از آنها ، رویدادها و یا events هستند. در این بخش از شرکت طراحی سایت مبنا سعی ما بر این است تا شما را با رویداد ها در جی کوئری آشنا نماییم.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده