مفاهیم CRM

10 / 10
از 1 کاربر

در این روزها مشاهده می کنیم که با پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات سیستم های جدیدی به نام مدیریت ارتباط با مشتری و یا CRM "Customer Relationship Management" تولید شده است. که توسط آن میتوانیم در سازمان هزینه های داخلی را کاهش دهیم، با محیط اطراف تعامل بهتری داشته باشیم و سود بیشتری کسب کنیم.

اصطلاح مدیریت ارتباط با مشتری برای تعریف طریقه ارتباط مشتری، مدیریت اقداماتی  که برای ایجاد ارتباط ثابت و پایدار بوجود آمده است.

در واقع برنامه ریزی و پیشبینی پروسه فروش است. یعنی برنامه ریزی کنیم که:

  • چگونه آشنایی را با یک مشتری آغاز کنیم
  • چگونه آن را به یک مشتری واقعی تبدیل کنیم
  • چگونه با مشتری رفتار کنیم
  • چگونه ارتباط خود را با مشتری ادامه دهیم تا به سود برسیم
  • در آخر چگونه سرویس و یا محصول را به دست مشتری برسانیم

به بیان دیگر سیستم مدیریت ارتباط مشتری تعیین می کند به چه نحوی با مشتریانمان کار کنیم، مسائل و مشکلات احتمالی و یا موجود را از سر راه برداریم تا آن ها به خرید از محصول ها و سرویس ها ما ترغیب شوند و با آن ها تعاملات مالی داشته باشیم. در این بخش از مقالات طراحی سایت قصد داریم اطلاعاتی را در این باره ارائه نماییم.

Administrator\files\UploadFile\marketing-de-atraccion.jpg

ارسال نظر و نظرات ثبت شده