سایت رسمی کانون عالی بازنشستگان

10 / 10
از 3 کاربر

 کانون عالی بازنشستگان در جهت ارتقاء ارائه خدمات بازنشستگان در سراسر کشور، اقدام به طراحی سایت برای نهاد خود نموده است.

این وب سایت امروزه بسیاری از اخبار مربوط به امور بازنشستگان عزیز را در اختیار آنها قرار می دهد.

همچنین در بخشی از این سایت آدرس و شماره تماس مراکز بازنشستگی را که با انتخاب استان مربوطه بر روی نقشه ی سایت می باشد، در اختیار بازنشستگان عزیز قرار می دهد.

کلمات کلیدی رتبه گرفته ی سایت رسمی کانون عالی بازنشستگان

کلمه کلیدی
وب سایت
رتبه
بیمه آتیه سازان
http://kanoone-ali.ir/
4
کلمه کلیدی
وب سایت
رتبه
کانون بازنشستگان
http://kanoone-ali.ir/
7

نمونه های مشابه سایت رسمی کانون عالی بازنشستگان

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نمونه پروژه های طراحی سایت