طراحی سایت دکتر سارا زارعی

10 / 10
از 1 کاربر

سرکار خانم دکتر سارا زارعی با هدف معرفی خود و به اشترک گذاشتن تجربیات و دانش علمی خود با هموطنان خود، اقدام به طراحی سایت حرفه ای نموده است.

شما در این وب سایت می توانید مقالات کامل و مفیدی در مورد سلامت و همچنین مباحث روانشناسی خانواده مطالعه نمایید؛ همچنین می توانید با فعالیت ها و سوابق دکتر زارعی آشنا شوید.

نمونه های مشابه طراحی سایت دکتر سارا زارعی

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
محمود شمس : شناخت مهر راستین و سالم
15 5
کارتان نیکوست اما آیا بهتر نیست علایق بیمارانه ی اپیدمیک شناسانده شود تا پایداری های بیمارانه هم گسسته شود و هر دوامی ارزش گذاشته نشود ... از شما دعوت می کنم از وبلاگم به نام نامه های سپید/محمود شمس در گوگل موضوعاتی استخراج و به زوایای نگرش بکر طرح شده در شعرگونه هایم توجه کنید و نقد و نظر استادانه خود را به من هدیه فرمایید
محمود شمس : نامه های سپید , نوشتار آرمانی مهرورزی سا ...
13 4
آن گونه که من در وبلاگم تلاش می کنم که مرزهای سلامت و بیماری را در نگرش و رفتار , در فرم شعر مشخص کنم , پیشنهاد می کنم شما هم این مرزها را به صورت علمی و فلسفی مشخص نمایید ... چرا که چه بسا ناپایداری هایی که ارزش و نتیجه اش از بسیاری از روابط و پیوند های پایدار بیش تر است ... هنگامی که اساس علاقه بر مبنای بیماری و میل به تسلط و استفاده ی ابزاری از دیگری ست , پایداری این پیوند چه ارزشی دارد ... و آیا نباید قبل از هر چیز آگاهی و شناخت درمانی صورت پذیرد ...
محمود شمس : نامه های سپید و مهرورزی در سلامت
12 3
امیدوارم آن چنان که کوششم در نامه های سپید بوده , شما هم در سایت تان روشن و مشخص نمایید که چه گونه از مهرورزی , و در کنار هم بودن , و همراه هم شدن , است که ارزشمند است و برپادارنده ی خانواده ی سالم و فرزندان سالم است ... و چه گونه از تنها زیستن است که اگر انرژی جنسی و عاطفی اش در هنر جاری گردد و در سلامت نسبی به سر برد , از باهم زیستنی که بیماری زا باشد , و پا روی حقوق انسانی و اخلاقی طرف دیگر بگذارد , ارزشمند تر است ...
محمود شمس : صورت سازی آرمانی مهر سالم
11 2
نوشتن و گفتن از آسیب ها خوب است و لازم ، اما در کنار آن چشم اندازی به پندار و گفتار و کردار آرمانی ، و نیک و زیبا و سالم هم بایسته است... و اگر به صور هنری بیان شود مثل آن چه من در نامه های سپید ، فرهنگ سازی می کنم ، بهتر گسترش خواهد یافت
محمود شمس : چه علاقه ای در سلامت است
10 2
همواره به این فکر می کردم که هم به شکل علمی و هم به صورت هنری در این زمینه ، یعنی دانش و اندیشه ورزی اخلاقمند و عاطفه مند ، و نیز هنر دانش آراسته و انسان نواز ، فعالیت کنم ... و اکنون خرسندم که با حضور همزمان ، هم در سایت شما خانم دکتر زارعی و هم در وبلاگ هنری خودم ؛ نامه های سپید ، در این راستا حرکت می کنم ... امید که این حرکت و فعالیت به ژرف ترین و زیبا ترین شکل صورت پذیرد ...
محمود شمس : علاقه ی همسرانه ی سالم
1 0
علاقه ی همسرانه ی سالم ، مهری ست که برای بخشیدن تمامیت وجود خود به محبوب ، اراده و جاری می شود و فقط در آزادی ست که این انتخاب ارزشمند محسوب می گردد ... یعنی هر لحظه ی با او بودن و برای او بودن آزادانه انتخاب می شود ، بدون این که بندی برای خود و او باشد ... هدف ، فعالیت متمرکز ، برای انگیزه مند کردن اوست برای این که هر لحظه ی با من بودن را انتخاب کند ...
محمود شمس : مهر به او ، برای او و نه برای خود
0 0
مهر و علاقه ی سالم و راستین ، او را برای او خواستن است ، نه برای خود ... و نه در خدمت خود ... و نه برای تسلط ... و نه برای بهره کشی ... و نه برای تملک ... و نه برای استیلا ... و نه برای استثمار ... و نه برای بر شانه های او ایستادن و بالا رفتن و دیگر او را ندیدن ...
محمود شمس : مهرورزی در سلامت
0 0
مهرورزی در سلامت ، مهری ست که برای برخورداری او و با هدف بهره مندی او جاری می گردد ، و برخورداری خود ، هدف ضمنی ست ، نه هدف اصلی ؛ بنابراین احترام از پایه های اصلی آن است ... و جاری کردن یک یا چند یا همه ی ابعاد انسانی برای او ، منوط به خواست اوست ، و او نیز هست که حد و اندازه و آغاز و پایان و اندازه ی زمانی ، و چه گونگی جاری گشتن اش را تعیین می کند ...
محمود شمس : شناخت عشق سالم و راستین
0 0
در سایت خانم دکتر زارعی ، یک همنشینی در فضای مجازی ، و گفت و شنود صمیمانه پیرامون موضوع شناخت عشق ، آسیب شناسی آن ، و فهم مرزهای سلامت و راستی و در آن ، در جریان است ... به همه ی آن هایی که چنین دغدغه ای دارند ، پیشنهاد می کنم ، که به این مباحثه ی زیبا پیوسته و همگان را از تجربه و نگرش خود ، بهره مند گردانند ...
محمود شمس : عشق یعنی :
0 0
به تو عشق می ورزم ، چون تو سزاوار عشق ورزیدن هستی ... به تو عشق می ورزم ، چون تو شایسته ی معشوق بودن هستی ... به تو عشق می ورزم ، بی آن که به تو نیاز داشته باشم ... به تو عشق می ورزم ، بی آن که از تو چیزی بخواهم ... به تو عشق می ورزم ، برای برپاداری پاکی ، سلامت ، و ستایش ...
محمود شمس : مهر سالم یعنی :
0 0
به تو مهر می ورزم ، نه از آن رو که مشوق خودپسندی و خودشیفتگی هم گردیم ... به تو مهر می ورزم ، نه از آن رو که خودستایی و خود بزرگ بینی را در هم بیافزاییم ... به تو مهر می ورزم ، نه از آن رو که از هم ، و برای هم بت بسازیم ... به تو مهر می ورزم ، از آن رو که خویشتن را بهتر بشناسیم ... و در آسمان پر ستاره ی بارقه های الهام ، و بلندای بی انتهای شناخت واقعیت ها ، و ادراک حقایق ، به پرواز درآییم ...
محمود شمس : مهر سالم یعنی :
0 0
دلتنگ ات هستم ... اما هیچ گاه زبان به شکوه نمی گشایم ... و بدا بر من اگر چنین کنم ، هنگامی که پیمانی که با خود بستم این است ... که سرمست شادمانی هایت باشم ؛ هر کجا که باشی ... و هستم ... و چنین ام ... پس شکوه از این مستی ، هرگز ...
محمود شمس : مهر سالم یعنی :
0 0
به تو مهر می ورزم ... آن چنان که شاعر ، به تماشای گلی می نشیند ... نوازش اش می کند ... می بوید اش ... بوسه باران اش می کند ... شعر اش می سازد ... اما آن را نمی چیند ... و در اندیشه ی تصاحب اش نیست ...
محمود شمس : مهر سالم و راستین :
0 0
از نشانه های مهر و سالم و راستین این است که اگر در میانه ی زندگی مشترک ، یکی از دو طرف به هر دلیل ، تصمیم به تغییر مسیر و عدم همراهی گرفت ، آن یکی ، سعی در درک خواست او و پس از تلاش مهرورزانه برای انگیزه مند نمودن اش ، در نهایت به خواست او احترام بگذارد ... و بر مبنای مهر راستین ، از این که او را در نشاط ، و چه گونه زیستن و حرکت در مسیر مورد تمایل خودش می بیند ، لذت ببرد ... تا به نشاطی والاتر ، انسانی تر و اخلاقی تر برسد ... و غم جدایی و دوری از او را ، در مسیر تکامل توانایی ها و ارزش ها ، و زیباتر شدن انسانی و درونی خود به جریان درآورد ، و به رشد و حیات مثبت ، تبدیل سازد ...
محمود شمس : مهرورزی سالم و راستین :
0 0
به تو مهر می ورزم ... در اندازه ی بوسه های باران ، بر لب های خشکیده از عطش ... در اندازه ی بوسه های باران ، بر تن عریان اشتیاق ... در اندازه ی بوسه های باران ، بر قامت سبز و سرفراز گل ها ... به تو مهر می ورزم ... در اندازه ی شعر و عطش و اشتیاق ... در آسمان بی انتهای بارش و نوازش و بخشش ... بی نیاز ... بی دریغ ... بی چشمداشت ...
محمود شمس : عشق راستین :
0 0
عشق راستین آن است که من چشم بر روی همه ی جاذبه ها و زیبایی های دیگر بر می دارم تا به تو نگاه کنم ... نه نگاهی از جنس نگاه به دیگران ... نگاهی ژرف و گسترده و همه جانبه تا بی انتها ، به همه ی ذره ذره ی وجودت ، و یاخته یاخته ی حیات ات ، و تپش تپش اجزای نیازت ... تا همه ی وجود و همه ی انرژی و همه ی ظرفیت های انسانی خویش را برای پاسخ به نیازهایت به کار بگیرم ... و همه ی دغدغه ام رساندن تو به نهایت آگاهی و نهایت لذت و نهایت نشاط باشد ...
محمود شمس : عشق یعنی :
0 0
تو را دوست دارم نه برای پاسخ به نیازهای خودم ، بلکه برای این که به بهترین و زیباترین حالت ، و عالمانه ترین و خلاقانه ترین شکل ، و نیز به اکتیو ترین و انرژیک ترین فرم ، به نیازهای تو پاسخ بگویم ... تا تو را به نهایت آگاهی ، لذت و نشاطی که در لحظه می توانم و تا این لحظه ممکن است که برسانم ، برسانم ... و غرق شادمانی از بهره مندی تو گردم ...
محمود شمس : مهرورزی :
0 0
مهرورزی ، تحقق راستین انسانیت انسان است ... و نشانه ی سلامت و رشدیافتگی و بلوغ قوای انسانی اوست ... و اگر فرد به حداقلی از بلوغ و رشد ظرفیت های انسانی ، نرسیده باشد ، چون کودکی ، فقط مهر می جوید ، و مهر نمی ورزد و مترصد بخشیدن نیست ، بلکه در هر سنی ، چون یک کودک ، در کمین گرفتن ، و حداکثر داد و ستد است ...
محمود شمس : عشق سالم و راستین :
0 0
در عشق سالم و راستین ، رنج ها به جان می پذیری ... نجواها به باد می سپری ... بوسه ها به آسمان می فرستی ... چشم ها به ماه می دوزی ... رایحه ها استشمام می کنی ... رد پاها رصد می کنی ... اما ، اما برای معشوقی که نمی خواهد با تو همراه گردد ، نگرانی ایجاد نمی کنی ... و او را به خدا و شادی هایش می سپری ...
محمود شمس : عشق سالم و راستین :
0 0
با این که از تو دورم ، و خود به کوی تو راهی ندارم ... به تو عشق می ورزم ، و قطره قطره از شهد این عشق را در جامی از عصاره ی جان می چکانم ... و هدیه ات می سازم ... و مست و دست افشان از این عشق ، بوسه و نوازش ، به ماه و ستارگان می افشانم ... شاید که نسیم و رایحه ای از آن ، به کوی تو راه یابد ...
محمود شمس : عشق سالم و راستین :
0 0
در عشق راستین ... درد می کشی ... اما آهت را آهسته از سینه برمی آوری تا مبادا معشوق از صدای آهت ، آشفته گردد ... رنج می بری ... اما زبان به ناله نمی گشایی تا مبادا معشوق آرامش اش به هم بریزد ... آتش به دل داری اما فریادی از سوز برنمی آوری تا مبادا معشوق پریشان گردد ... و عشق ، خود را به معشوق بخشیدن است ... اما نه درد و رنج خود بخشیدن ... که غم و سوز فروخوردن و دم برنیاوردن است و شانه ها به تحمل سختی ها سپردن ...
محمود شمس : عشق سالم و راستین :
0 0
دوستت دارم ... و اوج شادمانی من ، تماشای شادی و شعف توست ... حتا اگر کنارم نباشی ... تماشای رشد و تکامل و بهره مندی تو ، مایه ی خرسندی من است ... برخوردار باش ... گام بردار ... بال بگشا ... پرواز کن ... سرزمین های ناشناخته را بپیمای ... و تا بی انتها بالا برو ... من از تماشای پرواز تو لذت می برم ...
محمود شمس : عشق راستین :
0 0
به تو عشق می ورزم ... و لحظه هایم را ، اگر چه کنارت نیستم ، اما از تو و با تو و برای تو سرشار کرده ام ، تا همیشه عطر تو در لحظه هایم جاری باشد ... و در هر نفس ، چنان آکنده از عطش استشمام تو گردم ، که با هر نفس ، گامی به تو نزدیک بردارم ...
نمونه پروژه های طراحی سایت