طراحی سایت شخصی منبت

10 / 10
از 1 کاربر

جناب آقای علیرضا نوری که از هنرمندان منبت کار کشور عزیزمان هستند، با طراحی سایت در زمینه منبت کاری، سعی در ترویج و زنده نگه داشتن این هنر اصیل ایرانی نموده اند.

ایشان همچنین در این وب سایت آثار خود را در زمینه های مختلف منبت کاری اعم از سنتی و مدرن در معرض نمایش عموم کاربران قرار داده اند.

همچنین بخشی را برای اخبار مربوط به منبت کاری و همچنین بخش دیگری را برای اطلاع از زمان کلاس های آموزشی این استاد محترم در این وب سایت قرار داده اند، که می توانیم از طریق وب سایت در این دوره های آموزشی ثبت نام نمایید.

نمونه های مشابه طراحی سایت شخصی منبت

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نمونه پروژه های طراحی سایت