طراحی سایت مدرسه هوانوردی مدبر

10 / 10
از 1 کاربر

هنرستان مدبر با هدف جذب بیشتر دانش آموزان و هنرجویان علاقه مند به خلبانی و هوانوردی، و همچنین معرفی رشته هوانوردی به علاقه مندان، اقدام به طراحی سایت برای هنرستان خود نمود.

بسیاری از دانش آموزان و اولیا آنها با توجه به راه اندازی این وب سایت متوجه شدند که از مقطع متوسطه می توانند وارد رشته های خلبانی و هوانوردی شده و از این طریق به راحتی جذب دانشگاه های صنعت هوانوردی کشوری شوند.

راه اندازی این وب سایت تاثیر بزرگی در افزایش تعداد دانش آموزان این هنرستان غیر انتفاعی داشته است و با توجه به طراحی سایت و رعایت اصول بهینه سازی سایت در رتبه اول تمام واژگان کلیدی مربوط به هوانوردی و هنرستان هوانوردی می باشد.

نمونه های مشابه طراحی سایت مدرسه هوانوردی مدبر

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نمونه پروژه های طراحی سایت