طراحی سایت پزشکی کلینیک دکتر علیرضا صدرائی

10 / 10
از 1 کاربر

کلینیک و ساختمان پزشکان سینای ثمین که با مدیریت دکتر علیرضا صدرائی اداره می شود، برای انتشار تجربیات پزشکان این مرکز و همچنین ارتباط موثر و سریع با بیماران خود، اقدام به طراحی سایت برای کلینیک خود نموده است.

شما از طریق این وب سایت می توانید با پزشکان این مرکز آشنا شده و همچنین خدمات آنها را مطالعه نمایید.

بخش رزور اینترنتی نیز برای این مرکز در نظر گرفته شده است که از طریق آن می توانید با پزشک خود زمان ملاقات تعیین نمایید.

نمونه های مشابه طراحی سایت پزشکی کلینیک دکتر علیرضا صدرائی

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نمونه پروژه های طراحی سایت