اجزای مختلف CRM چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

می توان تمام مشاغلی که CRM را اجرا می نمایند و در نحوه ارتباط خود با مشتریان فرایند های CRM را انجام می دهند، جزئی از CRM دانست. اما در این بخش اجزای معروف CRM را که در بحث های آکادمی آن را مطرح می نماید، به شما معرفی می نماییم.

  1. شرکت هایی که CRM را اجرا می کنند
  2. مشتریان و شرکای آن شرکت ها
  3. فروشندگان نرم افزار CRM
  4. فروشندگان ساختار و سخت افزار CRM
  5. مشاوره با انواع گوناگونی از قابلیت ها همچون استراتژی ، کسب و کار کاربرد و مشاوره فنی

این ها  دسته بندی اجزای CRM بود که در مباحث دانشگاهی و آکادمی مطرح شده بود و برای شما در این مقاله به نگارش در آوردیم.

اجزای CRM

 در طراحی سایت نیز اگر اصول بهینه سازی سایت و جذب مخاطبان و راهکار های ارتباط با آنها نیز در نظر گرفته شده باشد، وب سایت های این شرکت ها هم جزئی از CRM در نظر گرفته خواهد شد.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده