استفاده از رایانش ابری در مراکز آموزشی و تاثیرات آن

10 / 10
از 1 کاربر

دانش آموزان و دانشجویان به سمت رایانش ابری حرکت می کنند چه بخش IT بخواهد چه نخواهد.

تصویر اینفوگرافیک زیر علت این کشش دانشجویان و دانش آموزان را به سمت Cloud Computing و تاثیرات مثبت و منفی آن و تغییرات رایانش ابری در آینده را شرح می دهد.

Administrator\files\UploadFile\760x3326xcolleges-cloud-computing-infographic.jpg.pagespeed.ic.tCW48wOOMP.jpg

ارسال نظر و نظرات ثبت شده