تفاوت پروتکل http با پروتکل FTP چیست؟

8 / 10
از 4 کاربر

پروتکل معروفی که ما می شناسیم http است که وظیفه آن خواندن از روی صفحات وب می باشد. در حالی که پروتکل FTP  بجز وظیفه خواندن وظیفه نگارش و نوشتن بر روی فضای وب را به ما می دهد.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده