تمدید دامنه چگونه می باشد؟

10 / 10
از 1 کاربر

در این مقاله از طراحی سایت قصد داریم در مورد نحوه تمدید دامنه اطلاعاتی را ارائه خواهیم کرد. ما در زمان اعتبار دامنه خود هر زمان می توانیم آن را تمدید نماییم؛ اما بعد از اتمام تاریخ اعتبار دامنه فقط تا 30 روز می توانیم بدون پرداخت هیچگونه جریمه ایی، دامنه خود را تمدید نماییم.

در غیر این صورت دامنه ما وارد دوره باز خرید خواهد شد که مدت آن 45 روز می باشد که باز در این زمان مالک دامنه می تواند با پرداخت جریمه که معمولا چندین برابر هزینه ثبت دامنه اولیه است، دامنه خود را تمدید نماید.

هزینه این جریمه طبق قوانین ICANN در حدود 140 دلار آمریکا می باشد.

در مبحث حیات دامنه زمان های تمدید را به طور کامل شرح داده ایم.

ضمنا باید در نظر داشته باشم برای طراحی سایت بهتر و همچنین مدیرت بهتر وب سایت خود ما به عنوان طراح سایت باید از این زمان ها و قوانین آگاهی کامل داشته باشیم. 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده