دامنه ها چگونه کار می کنند؟

10 / 10
از 1 کاربر

همانگونه که در مبحث و وظایف DNS در مقالات طراحی سایت نوشتیم دامنه ها آدرس هایی هستند که منحصر به فرد می باشند؛ که شامل یک IP مخصوص هستند. ما بعد از تایپ هر دامنه با DNS ارتباط برقرا می کنیم و این مرجع با ترجمه آدرس ما را به فضای مورد نظر وصل می کند.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده