رایانش مشبک ویا Grid Computing چیست؟

8 / 10
از 6 کاربر

رایانش مشبک (Grid Computing) و رایانش ابری (Cloud Computing)  دو کلمه ای هستند که در فناوری های جدید که قابلیت به اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی مابین چندین دستگاه (سرور، کامپیوترو ...) که در محیط اینترنت فعالیت می کنند وجود دارد استفاده می شود.

رایانش مشبک چیست؟

رایانش مشبک (Grid Computing) مدلی از سیستم پردازش توزیع شده (Distributed Processing) می باشد. آن سیستم ها قادر به ارائه سرویس پرازش اطلاعات  می باشند که چه به صورت فیزیکی و یا چه به صورت مجازی به یک شبکه مشخص اتصال پیدا می کنند به این ترتیب قادر خواهند بود که عملیات محاسبات سنگین را پردازش نمایند.

 فناوری رایانش مشبک یا  Grid Computing به گونه ایست که با دانلود کردن محافظ نمایشگر خاص می توانیم به دستگاه اجازه دهیم که حتی در زمانی که از آن استفاده نمی کنیم به اینترنت وصل شود و به سیستم های بزرگ که اغلب تحقیقاتی می باشند اجازه می دهد از منابع و سیستم هایی که استفاده نمی شود بهره ببرند.

 به زبان ساده تر باید بگوییم  رایانش مشبک این قابلیت را به شما می دهد که از سیستم های متصل به شبکه استفاده نمایید، در واقع یک داستگاه قوی و بزرگ با استفاده از سرویس ها و امکانات سیستم ها ایجاد کنیم و بتوانیم انجام عملیات محاسبات بزرگ و پیچیده ای را که یک دستگاه و سیستم به تنهایی از پردازش و محاسبه ی آن عاجز است را پردازش  نماییم.

Administrator\files\UploadFile\grid-computing.jpg

گرید های از اجزای زیر تشکیل شده اند:

  • رابطه کاربری
  • اجزای امنیتی
  • Workload management (مدیریت کنترل کار)
  • Scheduler (زمانبندی)
  • Data management (مدیریت اطلاعات)
  • Resource management (مدیریت منابع اطلاعاتی)
ارسال نظر و نظرات ثبت شده