رضایت مشتری چیست؟

6 / 10
از 5 کاربر

رضایت مشتری ، عکس العمل رضایت مندانۀ او نسبت به یک تجربۀ مصرف و یا بخشی از آن است. یا رضایت مشتری ، عکس العمل رضایت مندانه خوشایندی است. یعنی یک مشتری بعد از استفاده از محصولات و خدمات ما، آیا رضایت کاملی دارد از:

  • از تمام مسائلی که در اختیار او قرار داده ایم
  •  از تمام برخورد هایی که با او شده است
  • از کیفیت محصولات ما
  • از کیفیت خدمات ما
  • از نحوه برخور افراد ما با او
  • از میزان قیمت و هزینه ها
  • حتی از میزان نظم و تمیزی در فروشگاه ما، که باعث ایجاد افکار مثبت در او خواهد شد

عدم رضایت مشتری اما عکس العمل ناخوشایندی است که حاکی از عدم رضایت اوست. که قطعا در صورت عدم رضایت او نسبت به عملکرد ما، باعث دفع او از تجارت ما خواهد شد.

باید حتما در طراحی سایت خود بخشی برای شناسایی و سنجشمیزان رضایت مشتریان در نظر بگیریم.

رضایت مشتری 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده