شرکت مشتری مدار چه شرکتی است؟

8 / 10
از 2 کاربر

در مبحث CRM به شرکت هایی می گویند که اطلاعات رقابتی و اطلاعات مشتری را جمع آوری و منتشر نموده و از آن ها استفاده میکنند، تا ارزش بهتر و بیشتری را برای مشتریان قائل شوند.

همچنین یک شرکت مشتری مدار شرکتی پویا است که پیوسته خود را با نیازهای مشتریان و شرایط رقابتی وفق می دهند. یعنی بر حسب شرایط و سلایق به روز مشتریان، محصولات خود را تغییر و ارائه می دهد.

شرکت مشتری مدار

شما می توانید در طراحی سایت خود قسمتی برای این منظور در نظر بگیرید که مشتریان با ورود به آن امکان تغییرات بر روی محصول را داشته باشند، تغییراتی که به صورت گرافیکی بر روی محصول انجام می شود. از جمله این عملکرد ها می توانم به بخش محصولات شرکت هاکوپیان اشاره نمایم، که با ایجاد امکان ویرایش محصولات خود در طراحی سایت خود، نظرات مشتریان را نسبت به رنگ و طرح لباس ها و پوشاک تولیدی خود، از آنها دریافت و طبق سلیقه های بیشتر اقدام به تولید محصولات خود می نماید.

شواهدی وجوددارد مبنی براینکه مشتری مداری، به شدت با عملکرد کسب و کار ارتباط دارد. در صورتی که شما موارد مشتری مداری و ارتباط با مشتری را رعایت کنید، می توانید بازار خوبی برای محصولات خود داشته باشید و در زمینه رقابت با رقبا تجاری موفق و پیروز شوید. در غیر این صورت و حتی در صورت کوتاهی در این زمینه بعد از مدت کوتاهی، مشتریان خود را از دست خواهید داد. 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده