معرفی سایت برای پیدا کردن نام دامنه

5 / 10
از 2 کاربر

Administrator\files\UploadFile\entekhabe damane.jpg

یافتن نام دامنه خوب مهمترین چیز بعد از طراحی سایت می باشد ، این نام در آینده تبدیل به برند سایت شما می شود به همین دلیل اهمیت زیادی در موفقیت شما دارد.

مهمترین ویژگی یک نام دامنه خوب:

کوتاه باشد ودر ذهن بماند ، از نظر املاء متفاوت نوشته نشود و نحوه قعالیت سایت و امکانات شما را نشان بدهد و دارای کامات کلیدی باشد .

چند ابزار انلاین برای پیدا کردن بهترین نام دامنه:

1. یکی از بهترین ابزارها برای پیدا کردن نام دامنه خوب سایت  www.domainsbot.com که این سایت از تکنیکهای اجاکس استفاده می کند که کار با آن بسیار اسان است.

2.domai.nr  این سایت به شما اجازه می دهد که با وارد کردن نام دامنه از باز بودن یا نبودن آن اطلاع پیدا کنید و پسوند ها و نام های جدید که با نام دامنه شما مرتبط است را به شما پیشنهاد می دهد .

3.  www.bustaname.com به شما کمک می کند تا بهترین نام را با ترکیب هم معنی کلمات برای شما پیدا می کند.

4. www.nameboy.com سایت دامنه با کلمه پیشنهادی شما.

5. domaintyper.com  سایتی بسیار سریع برای انتخاب نام آزاد.

6. namemesh.com در صورتی که نام شما گرفته شده باشد نامهای جدید را به شما پیشنهاد می دهد.

7. wordoid.com نام های کمتر از 10 کاراکتر را به شما پیشنهاد می کند.

8. namestation.comاین سایت ساخت دامنه را با استفاده از ترکیب کلمات نمایش می دهد.

9. برخی سایتهای دیگر bulktopia.com , nametumbler.com , panabee.com , dotomator.com , domize.com

ارسال نظر و نظرات ثبت شده