منظور از gTLD چیست؟

10 / 10
از 2 کاربر

 این عبارت مخففی است که (Generic Top Level Domain ) منظور از آن پسوند دامنه های عمومی می باشد، که به طور عموم همه ی افراد می تواند از آن ها برای ثبت دامنه خود استفاده نمایند.

در بخش انواع پسوند دامنه به طور کامل این پسوند ها را برای ثبت دامنه توضیح دادیم تا بتوانیم در طراحی سایت خود از پسوند مناسبی برای وب سایت خود استفاده نماییم.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده