منظور از park domain چیست؟

7 / 10
از 5 کاربر

همانطور که در قسمت وضعیت دامنه ها گفتیم حالتی به نام park domain وجود دارند . این حالت به این معنا ست که دامنه ما به دامنه دیگر که سایت اصلی ما می باشد، اشاره می کند، و با زدن این دامنه ما به دامنه اصلی منتقل می شویم.

برای مثال سایت اصلی ما  شرکت طراحی سایت ، sitedesign-co.com می باشد، که ما می توانیم با خرید دامنه های با همین نام اما پسوند های ir - .net - .org - .ws و ... به همان سایت اصلی اشاره نماییم. یعنی اگر کسی  sitedesign-co.ir یا sitedesign-co.net را بزند، مستقیم به شرکت طراحی سایت ،  sitedesign-co.com  وصل می شود.

و این کار باعث این میشود که هم اسم سایت ما حفظ بشود، و هم  کاربران ما را بهتر پیدا کنند و هم آمار بازدید ما بیشتر شود، و ضمنا از سو استفاده کردن از نام سایت ما توسط رقیبان جلوگیری خواهد شد.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده