مهمترین عنصر CRM چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

 بسیاری از مدیران و متخصصان و مفسران عقیده دارند که افراد مهم ترین عنصر در عملکرد یک استراتژی CRM هستند.

در اینجا 9 دلیل مهم که افراد را مهمترین عنصر CRM می دانند را در ذیل بیان می نماییم.

مهمترین عنصر CRM

  1. افراد ، استراتژی CRM را به وجود آورده و توسعه می دهند.
  2. افراد ، راهکار فناوری اطلاعات را انتخاب می کنند.
  3. افراد فناوری اطلاعات را اجرا و از آن استفاده می کنند.
  4. افراد به منظور به کار انداختن CRM با یکدیگر هماهنگ هستند.
  5. افراد پایگاه داده های مشتریان را ایجاد و حفظ می کنند.
  6. افراد فرآیند های بازاریابی ، فروش و خدمات را طراحی و برنامه ریزی میکنند.
  7. افراد ممکن است نیاز داشته باشند که فرآیند های کاری تثبیت شده را تغییر دهند.
  8. افراد هنگامی که با مشتریان ارتباط برقرار می کنند ، نقش مهمی در رضایت و حفظ مشتری دارند.
  9. به واقع ، اگر افراد نخواهند CRM عملی و نتیجه بخش باشد ، این گونه نخواهد شد.

در طراحی سایت نیز افراد تاثیر و عناصر ما می توانند تاثیر زیادی بر روی کار ما بگذارند.

ما می توانی افراد و مدیرانی برای وب سایت های خود تعیین نماییم که ارتباطات با مشتریان را به نحو احسن برقرار، و آنها را نسبت به کسب و کار ما از طریق وب سایت، جذب نمایند.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده