وضعیت های مختلف who is چه معنایی دارد؟

10 / 10
از 1 کاربر

در این مقاله از طراحی سایت اطلاعاتی را درزمینه وضعیت های مختلف who is ارائه خواهیم داد. برای کسب اطلاعات در این زمینه ، در این بخش از شرکت طراحی سایت مبنا با ما همراه باشید.

1-      Availabe  یا موجود  : یعنی دامنه هنوز ثبت نشده است. 

2-      Availabe previously registered  یا در حال حاضر موجود : یعنی دامنه قبلا ثبت شده ولی تمدید نشده و در حال حاضر آزاد می باشد.

3-      Registered یا ثبت شده : دامنه ثبت شده و این حالت خود سه حالت مختلف دارد:

الف ) registered (active website) : بر روی دامنه ثبت شده وب سایت فعال وجود دارد.

ب) registered ( parked or redirected) : دامنه پارک شده (دامنه سایت اصلی ما به جای این دامنه اصطلاحا بر روی این دامنه پارک شده است، یعنی با زدن این آدرس به آدرس سایت اصلی ما خواهیم رفت . در مبحث دامنه پارک شده توضیح کامل تری خواهیم داد )  یا ارجاع داده شده به سایت دیگری.

ج) registered (no website) : دامنه ی ثبت شده حاوی هیچ وب سایتی نمباشد و فقط ثبت شده است.

4-      Client delet prohibited : این وضیعت و حالتی ست که با درخواست مالک دامنه برای ایجاد امنیت بیشتر دامنه بر روی ایجاد می شود و از حذف غیر ارادی آن توسط شخصی غیر از خود مالک جلوگیری می نماید.

5-      Client transfer prohibited : این وضیعت و حالتی ست که با درخواست مالک دامنه برای ایجاد امنیت بیشتر دامنه بر روی ایجاد می شود و از انتقال غیر ارادی آن توسط شخصی غیر از خود مالک جلوگیری می نماید.

6-      Client update prohibited : این وضیعت و حالتی ست که با درخواست مالک دامنه برای ایجاد امنیت بیشتر دامنه بر روی ایجاد می شود و از تغییر و بروز رسانی  غیر ارادی آن توسط شخصی غیر از خود مالک جلوگیری می نماید.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده