Addon domian چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

 گاهی اوقات ما نیاز داریم بر روی دامنه خود چندین صفحه ی جداگانه داشته باشیم که شامل مطالب و حتی قالب جداگانه ایی می باشد. در این حالت ما فضای خود را به چندین دامنه مجزا که مشتق و ترکیبی اضافی بر روی دامنه ما ست اختصاص می دهیم. 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده