DNS چیست؟

10 / 10
از 2 کاربر

دی ان اس چیست : DNS چیست : domian name system

از آنجایی که باید دامنه ها منحصر به فرد باشد یک شرکت جهانی برای ثبت دامنه ها ایجاد شده که وظیفه تضمین منحصر به فرد بودن و ثبت تکراری نشدن دامنه ها را بر عهده دارد .

DNS می توان گفت مثل یک اداره ثبت احوال وظیفه ثبت نام های مختلف و اختصاص یک IP به آن را بر عهده دارد .

به جز این وظیفه دیگر DNS   ترجمه نام به IP  برای تماس با فضای هاست ی  که آن دامنه به آن اشاره  را بر عهده دارد .

اگر بخواهیم DNS  را به طور ساده تر و واضح تری تعریف کنیم مثل 118 می باشد که ما با یک اسم از آن یک شماره IP برای ارتباط با مقصد مورد نظر را درخواست می کنیم ، البته تفاوت آن با 118 این است که DNS به جز دادن شماره ما را به طور مستقیم به مقصد مورد نظر وصل هم می کند ( وظیفه ترجمه ) .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده