Domain Forwarding چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

همانطور که در park domain  در مجموعه مقالات طراحی سایت گفتیم برای اشاره به سایت اصلی خود ما چندین دامنه با پسوند های مختلف وقتی ثبت کرده ایم، می توانیم با اشاره آن به آدرس سایت اصلی از حرمت و حریم سایت  و نام سایت خود محافظت نماییم.

 همچنین باعث شویم که کاربران با هر پسوندی که در انتهای نام تجاری سایت ما نوشتند، به سایت ما لینک و ارجاع داده شوند.

که به این موضوع Domain Forwarding می گویند.

 
ارسال نظر و نظرات ثبت شده