Icann چیست؟

9 / 10
از 4 کاربر

سازمانی جهانی ست که وظیفه آن نظارت بر واگذاری و فروش دامنه ها در جهان را عهده دار است، و قوانین و سیاست های واگذاری دامنه را قانون گذاری می نماید.

این سازمان در سواحل شهر لس آنجلس در ایالات کالیفورنیای آمریکا قرار دارد.

افراد حاضر در آن از کشور های مختلف حضور دارند و در سالهای اخیر فعالیت های خوبی از جمله اضافه کردن پسوند های دامنه جدید و کاهش هزینه ی ثبت دامنه را انجام دادند.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده