Sub domain چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

هر آدرسی در اینترنت را یک دامنه یا دومین می نامیم مانند آدرس شرکت طراحی سایت : sitedesign-co.com  

 این دامنه می تواند زیر مجموعه ایی بر روی صفحه خود داشته باشد، که اصطلاحا مشتق های از آن می باشد و با یک کلمه از نام دامنه جدا می شود.

 مثلا آدرس زیر یک sub domain  از آدرس سایت بالا ست:

Sub.sitedesign-co.com

ارسال نظر و نظرات ثبت شده