shared IP چیست؟

9 / 10
از 3 کاربر

مقاله دیگری از شرکت طراحی سایت ، معرفی سرور اشتراکی یا shared IP است. در این نوع از آی پی چندین وب سایت که ممکن است در زمینه های مختلفی فعالیت داشته باشند بر روی یک آی پی میزبانی میشوند با توجه به این که امنیت وب سایت ها با استفاده از آی پی اشتراکی تا حد زیادی کاهش می یابد اما با توجه به هزینه های پایین این قبلی آی پی ها مدیران وب سایت ها مایل به استفاده از آی پی های اشتراکی هستند.

بهترین کار این است که در صورتی که برای ارگان یا شرکت مهمی طراحی سایت انجام میدهیم سرور اختصاصی و آی پی اختصاصی تهیه کنیم یا حداقل آن از آی پی اختصاصی بر روی سرور اشتراکی استفاده کنیم تا امنیت وب سایت را تا حد قابل قبولی بالا ببریم.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده