توابع Sql اس کیو ال

9 / 10
از 4 کاربر

اس کیو ال که یکی از تکنولوژی های کاربردی در طراحی سایت است ، دارای توابع متعددی است. این توابع که در sql مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار ساده و در عین حال بسیار کاربردی می باشند. برخی از این توابع عبارتند از جداول ، فیلد ها و رکورد ها. در این بخش از مقالات طراحی سایت ، بیشتر با توابع اس کیو ال آشنا شوید.

تابع Avg () در SQL

در این بخش از آموزش SQL  ، تابع Avg() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع Avg()  میانگین یک ستون عددی را برمیگرداند.ساختار دستور مذکور در طراحی سایت به شکل زیر است :

SELECT AVG(column_name) FROM table_name

تابع COUNT () در SQL

در این بخش از آموزش SQL ، تابع COUNT() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع COUNT() سطرهای موجود در یک فیلد را می شمارد و مقدار آن را برمی گرداند به همین دلیل به این تابع ، تابع سطرشمار نیز می گویند . تابع COUNT() فیلدهای خالی یا تکراری را نمی شمارد و برای شمارش فیلدها باید قبل از نام ستون در دستور count عبارت Distinct ذکر شود.
ساختار این دستور در طراحی سایت به صورت زیر است :

SELECT COUNT(*) FROM table_name

تابع First () در SQL

در این بخش از مقالات طراحی سایت و آموزش SQL ، تابع First() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع First() مقدار اولين رکورد را در يک فيلد بر می گرداند . ترتيب در اينجا ، همان ترتیب قرار گيری رکوردها در جدول است .
ساختار زیر دستور کلی تابع First() را نشان می دهد.

SELECT FIRST(column_name) FROM table_name

تابع Last () در SQL

در این بخش از آموزش SQL  ، تابع Last() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع Last() مقدار آخرین رکورد را در یک فیلد برمیگرداند که به صورت ترتیب قرارگیری رکوردها می باشد.

ساختار زیر دستور کلی تابع Last() را نشان می دهد که می توان از آن در طراحی سایت استفاده کرد.

SELECT LAST(column_name) FROM table_name

تابع Max () در SQL

در این بخش از آموزش SQL  ، تابع Max() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع Max()  بيشترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهای يک ستون را بر می گرداند.همچنین این تابع در طراحی سایت با ستون هایی که داده آنها از نوع عددی یا حروفی باشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.در فيلدها با مقادير عددی تابع بزگترين عدد و در فيلدها با مقادير متنی ، تابع کلمه ای که به ترتيب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در آخرين رده باشد ، را بر می گرداند .

مثال زیر دستور کلی تابع Max() را نشان می دهد.

SELECT MAX(column_name) FROM table_name

تابع Min () در SQL

در این بخش از آموزش SQL  ، تابع Min() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع Min() کمترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهای يک ستون را بر می گرداند.همچنین این تابع با ستون هایی که داده آن ها از نوع عددی یا حروفی باشد می تواند در طراحی سایت مورد استفاده قرار گیرد.در فيلدها با مقادير عددی تابع کوچکترين عدد و در فيلدها با مقادير متنی ، تابع کلمه ای که به ترتيب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در بالاترين رده باشد ، را بر می گرداند .
مثال زیر دستور کلی تابع Min() را نشان می دهد.

SELECT MIN(column_name) FROM table_name

تابع Sum () در SQL

در این بخش از آموزش SQL  ، تابع Sum() را برای شما توضیح می دهیم.
با استفاده از تابع Sum() در طراحی سایت مجموع مقادیر اعداد در یک فیلد را محاسبه می کنند و به عنوان خروجی بر میگردانند.تابع Sum() بايد با فيلدهايی که داده آنها از نوع عددی است ، به کار رود .
دستور کلی تابع Sum() در طراحی سایت به صورت زیر می باشد:

SELECT SUM(column_name) FROM table_name

تابع UCase () در SQL

در این بخش از آموزش SQL  ، تابع UCase() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع UCase() مقادیر فیلد را به حروف بزرگ تبدیل میکند.مثال زیر دستور کامل این تابع را در طراحی سایت نشان می دهد.

SELECT UCASE(column_name) FROM table_name

تابع lcase () در SQL

در این بخش از آموزش SQL  ،  تابع lcase() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع lcase() مقادیر فیلد را به حروف کوچک تبدیل میکند و در طراحی سایت کاربرد دارد.ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT LCASE(column_name) FROM table_name

تابع Mid () در SQL

در این بخش ازمقالات طراحی سایت ، در قسمت آموزش SQL  ،  تابع mid() را برای شما توضیح می دهیم.
از تابع Mid() برای استخراج کاراکتر از فیلد متنی استفاده می شود.ساختار این دستور به صورت زیر می باشد:

SELECT MID(column_name,start[,length]) FROM table_nam

تابع Len () در SQL

در این بخش از آموزش SQL ، تابع len() در طراحی سایت را برای شما توضیح می دهیم.
با استفاده از تابع Len() طول یک فیلد متنی ( تعداد کاراکترها ) را ایجاد می کنند.ساختار این تابع به صورت زیر می باشد:

SELECT LEN(column_name) FROM table_name

تابع Round () در SQL

در این بخش از مقالات طراحی سایت ، در قسمت آموزش SQL  ، تابع  round() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع round() برای round کردن یک مقدار عددی به تعداد اعشار مشخص استفاده میشود.لازم به ذکر است که Column name همان نام ستون می باشد.ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name

تابع Now () در SQL

در این مقاله طراحی سایت بخش از آموزش SQL ، تابع now() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع now() تاریخ و ساعت جاری سیستم را برمیگرداند.ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT NOW() FROM table_name

تابع Format () در SQL

در این بخش از مقالات طراحی سایت در قسمت آموزش SQL ، تابع format() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع format() چگونگی نمایش یک فیلد را مشخص میکند.
ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده